Task Module

ROCEZ 4.0 - CONSTRUCTION, MANAGEMENT SOFTWARE

Task Module

Rocez 4.0

Phần mềm hỗ trợ giao việc với nội dung, phân loại & thời gian thực hiện, nhắc nhở và báo cáo kết quả trên mobile.

Cho phép đính kèm nhiều dạng file và hình ảnh tham khảo, đánh giá % hoàn thành công việc với tương tác bình luận đi kèm. Thông qua tính năng này cho phép Công ty và Ban chỉ huy đánh giá hiệu suất Giám sát và năng lực Thầu phụ.

Các tính năng nổi trội:

  • Tạo task, assign cho người thực hiện, tự động báo cáo theo thời gian thực
  • Hệ thống tự động nhắc khi có việc mới hoặc report.
  • Phân loại task: overdue, priority, complete, verify
  • Xem công việc của cá nhân hoặc đội nhóm của mình.
Nghĩa Trần
0918 050 964