Kiến trúc sư thiết kế

ROCEZ 4.0 – CONSTRUCTION MANAGEMENT SOFTWARE

Tiết giảm chi phí

3% - 5%

Gia tăng năng suất

5% - 10%

Chất lượng đảm bảo

100%

DRAWING

Phần mềm Quản lý thi công Rocez 4.0 giúp số hoá toàn bộ bản vẽ thiết kế và bản vẽ thi công cho phép người dùng truy cập mọi lúc, mọi nơi, không cần in ra giấy, chỉ cần có smart phone (Mobile App Rocez 4.0 hỗ trợ Hệ điều hành iOS và Android)

Cho phép upload nhiều file bản vẽ đồng thời, hệ thống giúp lưu trữ bản vẽ thiết kế và bản vẽ thi công hạng mục trong từng folder riêng (khách hàng tự tạo category), cho phép tìm kiếm nhanh.

MEETING

Phân hệ cho phép tạo ra templates họp định kỳ hoặc đột xuất tại công trường, hệ thống cho phép gửi mail, nhắc nhở những người được mời tham gia cuộc họp.

Tất cả thông tin thi công của công trình được tự động tập hợp, thống kê, giúp kết nối với Tư vấn – Nhà thầu nhanh chóng, hiệu quả hơn trong các cuộc họp định kỳ, đột xuất.

Sau khi kết thúc cuộc họp, cho phép gửi báo cáo nhanh cho những người tham gia cuộc họp với file meeting minute & hình ảnh đính kèm.

DASHBOARD & REPORTS

Hệ thống báo cáo real time, mobility, phân cấp theo chức danh, tự chọn lựa nhiều tiêu chí báo cáo theo ý muốn, cho phép xuất dữ liệu báo cáo ra file excel.

Cho phép Ban Chỉ Huy lựa chọn báo cáo theo Drawings-Location-Date, tổng hợp defects và hiển thị theo Overdue-On Going-Complete.

Phần mềm giúp cho Ban chỉ huy công trường đánh giá hiệu năng đội Giám sát thi công và các Thầu phụ, qua đó quản lý được chất lượng và tiến độ thi công công trình đúng theo kế hoạch đề ra.

DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG ROCEZ 4.0

Chất lượng

Tiến độ

Thanh toán

Thầu phụ

Phần mềm Rocez 4.0 hỗ trợ đội thi công của các Thầu phụ làm đúng kế hoạch và tiến độ dự án của Tổng thầu thông qua các tương tác (nhắc việc, báo cáo) trên mobile app

Chủ đầu tư

Rocez 4.0 giúp Chủ đầu tư thông qua Tư vấn giám sát kiểm soát chất lượng thi công dự án, giúp công trình bền vững và khách hàng được “An Cư – Lạc Nghiệp”!

Tổng thầu

Giám sát chất lượng thi công từng hạng mục, kiểm tra và yêu cầu các đội thi công sửa đúng tiêu chuẩn của Biện pháp thi công đã được cập nhật trong phần mềm.

0918 050 964