Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi!

Rocez Technology Corporation

Add.  : Floor 2, Phan Khang Building, 431A Hoang Van Thu Str., Ward 4, Tan Binh District, HCM City, Vietnam.

Tel.   : (+84) 28 7109 9202/ (+84) 918 050 964

Email: sales@rocez.com

Web. : www.rocez.com

0918 050 964