Photo Module

ROCEZ 4.0 - CONSTRUCTION, MANAGEMENT SOFTWARE

Photo Module

Rocez 4.0

Phân hệ này cho phép chụp hình trực tiếp từ smart phone hoặc từ các nguồn khác để lưu trữ hình ảnh theo công trình, hạng mục, thời gian.

Giám sát và các đội thi công xác nhận kết quả công việc thông qua hình ảnh trực quan, xuất hình ảnh báo cáo có đầy đủ thông tin (bằng file excel) với Ban chỉ huy; Tư vấn giám sát dự án và Ban giám đốc công ty.

Các tính năng nổi trội:

  • Cho phép upload nhiều hình ảnh đồng thời.
  • Lưu trữ hình ảnh theo album, caterogy, location.
  • Tìm kiếm nhanh bằng bộ lọc.
  • Lựa chọn số lượng hình ảnh hoặc xem theo ngày, tuần, tháng.
Nghĩa Trần
0918 050 964