Meeting Module

ROCEZ 4.0 - CONSTRUCTION, MANAGEMENT SOFTWARE

Meeting Module

Rocez 4.0

Phân hệ cho phép tạo ra templates họp định kỳ hoặc đột xuất tại công trường, hệ thống cho phép gửi mail, nhắc nhở những người được mời tham gia cuộc họp. Hỗ trợ đính kèm file và hình ảnh.

Sau khi kết thúc cuộc họp, cho phép gửi báo cáo nhanh cho những người tham gia cuộc họp với file meeting minute & hình ảnh đính kèm.

Các tính năng nổi trội:

  • Họp không cần giấy tờ.
  • Tạo lịch họp định kỳ, đột xuất
  • Các task, document, … gắn vào meeting.
  • Báo cáo tự động sau meeting
Nghĩa Trần
0918 050 964