Defect Module

ROCEZ 4.0 - CONSTRUCTION, MANAGEMENT SOFTWARE

Defect Module

Rocez 4.0

Giám sát chất lượng thi công từng hạng mục, kiểm tra, bắt lỗi & yêu cầu nhà thầu sửa đúng theo tiêu chuẩn của Biện Pháp Thi Công. Phần mềm có tính năng độc đáo cho phép thấy hình ảnh Before & After của cùng 01 Defect!

Phần mềm Rocez 4.0 có phiên bản offline, giúp user vẫn dùng được khi internet chập chờn hoặc không có internet.

Các tính năng nổi trội:

  • Chụp hình lỗi, đính vào đúng toạ độ của bản vẽ.
  • Phân loại & assign thầu phụ, tự động nhắc nhở.
  • My defect: phân chia theo priority, overdue, complete, verify
  • Offline version (tự động synchronize khi có internet)
Nghĩa Trần
0918 050 964