Tổng thầu

ROCEZ 4.0 – CONSTRUCTION MANAGEMENT SOFTWARE

Tiết giảm chi phí

3% - 5%

Gia tăng năng suất

5% - 10%

Chất lượng đảm bảo

100%

DEFECTS

Giám sát chất lượng thi công từng hạng mục, kiểm tra, bắt lỗi & yêu cầu nhà thầu sửa đúng theo tiêu chuẩn của Biện Pháp Thi Công. Phần mềm có tính năng độc đáo cho phép thấy hình ảnh Before & After của cùng 01 Defect!
Ban chỉ huy công trường & Giám sát dự án kiểm tra chất lượng hạng mục thi công của Thầu phụ dễ dàng bằng mobile app Rocez 4.0
Phần mềm Rocez 4.0 có phiên bản offline, giúp user vẫn dùng được khi internet chập chờn hoặc không có internet.

ITP

Xây dựng kế hoạch nghiệm thu theo từng hạng mục thi công, tiến  hành nghiệm thu thực tế, ghi nhận các bước đã hoàn thành, tồn đọng, … nhắc nhở những người có liên quan thực hiện & báo cáo kết quả.

Báo cáo kết quả nghiệm thu theo tỷ lệ bước hoàn thành, cho phép đính kèm file và hình ảnh theo từng bước nghiệm thu.

Phân hệ này giúp cho doanh nghiệp xây dựng chuẩn hoá chất lượng thi công, bắt buộc các Thầu phụ phải thi công đúng theo quy trình chuẩn!

DASHBOARD & REPORTS

Hệ thống báo cáo real time, mobility, phân cấp theo chức danh, tự chọn lựa nhiều tiêu chí báo cáo theo ý muốn, cho phép xuất dữ liệu báo cáo ra file excel.

Cho phép Ban Chỉ Huy lựa chọn báo cáo theo Drawings-Location-Date, tổng hợp defects và hiển thị theo Overdue-On Going-Complete.

Phần mềm giúp cho Ban chỉ huy công trường đánh giá hiệu năng đội Giám sát thi công và các Thầu phụ, qua đó quản lý được chất lượng và tiến độ thi công công trình đúng theo kế hoạch đề ra.

DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG ROCEZ 4.0

Chất lượng

Tiến độ

Thanh toán

Thầu phụ

Phần mềm Rocez 4.0 hỗ trợ đội thi công của các Thầu phụ làm đúng kế hoạch và tiến độ dự án của Tổng thầu thông qua các tương tác (nhắc việc, báo cáo) trên mobile app

Chủ đầu tư

Rocez 4.0 giúp Chủ đầu tư thông qua Tư vấn giám sát kiểm soát chất lượng thi công dự án, giúp công trình bền vững và khách hàng được “An Cư – Lạc Nghiệp”!

Kiến trúc sư & thiết kế

Hệ thống hỗ trợ lưu trữ, search bản vẽ thiết kế và thi công trong từng danh mục riêng, đánh dấu thay đổi khi có bản vẽ mới cập nhật.

0918 050 964