Thầu phụ

ROCEZ 4.0 – CONSTRUCTION MANAGEMENT SOFTWARE

Tiết giảm chi phí

3% - 5%

Gia tăng năng suất

5% - 10%

Chất lượng đảm bảo

100%

DRAWINGS

Phần mềm Quản lý thi công Rocez 4.0 giúp số hoá toàn bộ bản vẽ thiết kế và bản vẽ thi công cho phép người dùng truy cập mọi lúc, mọi nơi, không cần in ra giấy, chỉ cần có smart phone (Mobile App Rocez 4.0 hỗ trợ Hệ điều hành iOS và Android)

Cho phép upload nhiều file bản vẽ đồng thời, hệ thống giúp lưu trữ bản vẽ thiết kế và bản vẽ thi công hạng mục trong từng folder riêng (khách hàng tự tạo category), cho phép tìm kiếm nhanh.

PHOTOS

Phân hệ này cho phép chụp hình trực tiếp từ smart phone hoặc từ các nguồn khác để lưu trữ hình ảnh theo công trình, hạng mục, thời gian. Cho phép upload nhiều hình ảnh đồng thời, tìm kiếm nhanh dễ dàng bằng bộ lọc, cho phép lựa chọn số lượng hình ảnh để xem.

Giám sát và các đội thi công xác nhận kết quả công việc thông qua hình ảnh trực quan, sinh động, xuất hình ảnh báo cáo có đầy đủ thông tin (bằng file excel) với Ban chỉ huy; Tư vấn giám sát dự án và Ban giám đốc công ty.

SCHEDULE

Phân hệ này cho phép Ban chỉ huy và Giám sát dự án phân công Thầu phụ hoặc nhân viên trực thuộc thực hiện công việc theo phân loại task, hệ thống tự động nhắc việc cho người được phân công khi có 01 công việc mới.

Khi người được phân công cập nhật báo cáo thì hệ thống sẽ nhắc người phân công được biết.

Thể hiện công việc chung và cá nhân, cho phép lọc nhanh, xuất dữ liệu ra file excel. Xem lịch trình theo ngày, tuần & tất cả.

DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG ROCEZ 4.0

Chất lượng

Tiến độ

Thanh toán

Tổng thầu

Giám sát chất lượng thi công từng hạng mục, kiểm tra và yêu cầu các đội thi công sửa đúng tiêu chuẩn của Biện pháp thi công đã được cập nhật trong phần mềm.

Chủ đầu tư

Rocez 4.0 giúp Chủ đầu tư thông qua Tư vấn giám sát kiểm soát chất lượng thi công dự án, giúp công trình bền vững và khách hàng được “An Cư – Lạc Nghiệp”!

Kiến trúc sư và thiết kế

Hệ thống hỗ trợ lưu trữ, search bản vẽ thiết kế và thi công trong từng danh mục riêng, đánh dấu thay đổi khi có bản vẽ mới cập nhật.

0918 050 964