Chủ đầu tư

ROCEZ 4.0 – CONSTRUCTION MANAGEMENT SOFTWARE

Tiết giảm chi phí

5% - 10%

Năng suất

5% - 10%

Chất lượng đảm bảo

100%

DEFECTS

Giám sát chất lượng thi công từng hạng mục, kiểm tra, bắt lỗi & yêu cầu nhà thầu sửa đúng theo tiêu chuẩn của Biện Pháp Thi Công. Phần mềm có tính năng độc đáo cho phép thấy hình ảnh Before & After của cùng 01 Defect!

Ban chỉ huy công trường & Giám sát dự án kiểm tra chất lượng hạng mục thi công của Thầu phụ dễ dàng bằng mobile app Rocez 4.0

Phần mềm Rocez 4.0 có phiên bản offline, giúp user vẫn dùng được khi internet chập chờn hoặc không có internet.

MEETING

Phân hệ cho phép tạo ra templates họp định kỳ hoặc đột xuất tại công trường, hệ thống cho phép gửi mail, nhắc nhở những người được mời tham gia cuộc họp.

Tất cả thông tin thi công của công trình được tự động tập hợp, thống kê, giúp kết nối với Tư vấn – Nhà thầu nhanh chóng, hiệu quả hơn trong các cuộc họp định kỳ, đột xuất.

Sau khi kết thúc cuộc họp, cho phép gửi báo cáo nhanh cho những người tham gia cuộc họp với file meeting minute & hình ảnh đính kèm.

DASHBOARD & REPORTS

Hệ thống báo cáo real time, mobility, phân cấp theo chức danh, tự chọn lựa nhiều tiêu chí báo cáo theo ý muốn, cho phép xuất dữ liệu báo cáo ra file excel.

Cho phép Ban Chỉ Huy lựa chọn báo cáo theo Drawings-Location-Date, tổng hợp defects và hiển thị theo Overdue-On Going-Complete.

Phần mềm giúp cho Ban chỉ huy công trường đánh giá hiệu năng đội Giám sát thi công và các Thầu phụ, qua đó quản lý được chất lượng và tiến độ thi công công trình đúng theo kế hoạch đề ra.

DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG ROCEZ 4.0

Cam kết chất lượng

Cam kết tiến độ

Chăm sóc tận tâm

Thầu phụ

Phần mềm Rocez 4.0 hỗ trợ đội thi công của các Thầu phụ làm đúng kế hoạch và tiến độ dự án của Tổng thầu thông qua các tương tác (nhắc việc, báo cáo) trên mobile app

Tổng thầu

Giám sát chất lượng thi công từng hạng mục, kiểm tra và yêu cầu các đội thi công sửa đúng tiêu chuẩn của Biện pháp thi công đã được cập nhật trong phần mềm.

Kiến trúc sư và thiết kế

Hệ thống hỗ trợ lưu trữ, search bản vẽ thiết kế và thi công trong từng danh mục riêng, đánh dấu thay đổi khi có bản vẽ mới cập nhật.

0918 050 964