RocezTin tức (Page 5)

TOP 30 CUỘC THI TECHFEST 2020

Rocez Technology Corp., đã lọt vào Top 30 Bảng Công Nghệ cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo Quốc gia – TECHFEST 2020”. Ban tổ chức sẽ đào tạo cho 30 start up Bảng Công Nghệ và 30 start...

0918 050 964