RocezĐào tạo Các khoá đào tạo Rocez 4.0

Các khoá đào tạo Rocez 4.0

  • Lớp đào tạo: Dành cho Giám sát công trường áp dụng Rocez 4.0
  • Thời gian: 12/2020
  • Địa điểm: Rocez Office
  • Chi phí: Liên hệ Phòng Đào Tạo, Công ty CP Công Nghệ Rocez.

No Comments

Leave a reply

0918 050 964