Schedule Module

ROCEZ 4.0 - CONSTRUCTION, MANAGEMENT SOFTWARE

Schedule Module

Rocez 4.0

Phân hệ này cho phép Ban chỉ huy và Giám sát dự án phân công Thầu phụ hoặc Giám sát, nhân viên trong dự án, hệ thống tự động nhắc việc cho người được phân công khi có 01 công việc mới.

Mobile App Rocez 4.0 nhắc nhở mọi người trong dự án nhớ đến công việc của mình, mức độ hoàn thành công việc, báo cáo trực tiếp từ smart phone!

Các tính năng nổi trội:

  • Xem lịch của cá nhân hoặc đội nhóm của mình.
  • Xem lịch theo ngày, tuần hoặc tất cả.
  • Hỗ trợ bộ lọc nhanh.
  • Cho phép xuất dữ liệu ra file excel.
  • Mức độ hoàn thành công việc thể hiện trực quan.
Nghĩa Trần
0918 050 964