Report Module

ROCEZ 4.0 - CONSTRUCTION, MANAGEMENT SOFTWARE

Report Module

Rocez 4.0

Hệ thống báo cáo real time, mobility, phân cấp theo chức danh, tự chọn lựa nhiều tiêu chí báo cáo theo ý muốn, cho phép xuất dữ liệu ra excel.

Cho phép Ban Chỉ Huy lựa chọn báo cáo theo Drawings-Location-Date, tổng hợp defects và hiển thị theo Overdue-On Going-Complete.

Các tính năng nổi trội:

  • Ban chỉ huy và Giám sát xem báo cáo tức thời, nhanh chóng, chính xác.
  • Số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết thể hiện đồng thời
  • Hỗ trợ nhiều tiêu chí xem báo cáo, cho phép xuất ra file excel.
  • Cho phép xuất báo cáo thành hình ảnh.
  • Chọn in báo cáo trực tiếp từ phần mềm.
Nghĩa Trần
0918 050 964